Acústica

Home  >>  Areas of expertise  >>  Acústica

El disseny en el món de l’arquitectura es una ciència, ni és art, ni és màgia. Assolir unes condicions acústiques idònies en un recinte, l’aïllament adequat, un baix nivell de soroll, etc. requereix no només coneixements, també creativitat, intuïció, sentit comú i una dilatada experiència.
L’acústica no és ni bona ni dolenta; és adequada segons el tipus de recinte o l’ús en particular. Es diu que no hi ha millor acústica que aquella que passa desapercebuda. El nostre objectiu és optimitzar les condicions acústiques per aconseguir els espais apropiats per als usos desitjats.

ACOUSTICS

Alguns dels nostres serveis acústics són:

  • Acústica de recintes
  • Acústica de l’edificació
  • Acústica legal
  • Control de soroll
  • Auralització
  • Privacitat de la paraula
  • Acústica mediambiental
  • Mesures acústiques


<< Megafonia en xarxes de transport Audiovisuals >>