Megafonia a transports

Home  >>  Areas of expertise  >>  Megafonia a transports

Les grans infraestructures de transport, com poden ser les estacions de tren, aeroports, etc. requereixen un sistema de megafonia i alarma per veu que pugui proporcionar anuncis intel·ligibles i donar instruccions clares a seguir en cas d’emergència.

Habitualment, molts d’aquests espais tenen problemes greus respecte a la qualitat del so dels seus sistemes de megafonia; baixa intel·ligibilitat, nivell sonor insuficient, àmplies variacions en el soroll de fons i molts altres aspectes. Aquests problemes poden donar lloc a una comprensió deficient dels missatges, la qual cosa, alhora, pot provocar malentesos i, fins i tot, situacions perilloses.

Mind The Sound pot proporcionar serveis de consultoria mitjançant un procés holístic que combina electroacústica i enginyeria acústica, creant sistemes de megafonia que funcionen correctament en termes d’intel·ligibilitat, nivells de pressió sonora i gestió de sistemes, tot en compliment de les normatives internacionals, nacionals i/o locals que resultin d’aplicació.

A continuació trobarà més informació sobre les nostres àrees d’enginyeria aplicades als sistemes de megafonia:

Disposem de les més avançades eines de simulació electroacústica, les quals ens permeten desenvolupar dissenys molt precisos a partir de tècniques de traçat de rajos.

El nostre personal té una àmplia experiència en tot tipus d’espais en els que les condicions de disseny resulten extremes. Els nostres dissenys no només tenen en compte el rendiment del sistema, sinó que també altres aspectes com l’estètica, facilitat de manteniment, etc.

En dissenyar un sistema de megafonia, és essencial tenir en consideració les condicions acústiques de l’espai. Donat que també som consultors acústics, els nostres dissenys s’adapten a les característiques acústiques dels espais sobre els que actuem. També podem estudiar i millorar l’acústica de la sala per tal de millorar d’aquesta manera el rendiment del sistema de megafonia.

MTS disposa de totes les eines de càlcul necessàries per a combinar l’acústica amb l’electroacústica, obtenint així els resultats més precisos.

A més de proporcionar missatges intel·ligibles, un sistema de megafonia ha de ser capaç de gestionar correctament el transport dels senyals d’àudio a través de la xarxa de dades, la zonificació del sistema, el monitoratge del sistema, reportar fallades o avaries, iniciar automàticament protocols d’evacuació en cas d’emergència, concatenar missatges i convertir text a veu, entre altres funcions.

MTS també pot oferir els serveis de consultoria necessaris per a crear una xarxa de megafonia segura, fiable i funcional, oferint així un millor servei als passatgers i usuaris de les xarxes de transport.


<< Sonorització Acústica >>