Audiovisuals

Home  >>  Areas of expertise  >>  Audiovisuals

Actualment, les tecnologies audiovisuals són imprescindibles en molts sectos: negocis, arts escèniques, oci, educació, etc.
Els membres del nostre equip disposen d’una àmplia experiència en tecnologies audiovisuals, sent capaços d’aportar els seus coneixements en totes les fases del projecte: auditoria, consultoria, enginyeria i direcció de la instal·lació. Ésser una firma independent ens permet dissenyar exactament el que es requereix. Ni més. Ni menys. El nostre objectiu és crear sistemes AV punters que siguin rendibles i orientats a l’usuari.

aUDIOVISUAL

Alguns dels nostres serveis en AV són:

  • Gestió i transport d’àudio
  • Gestió i transport de vídeo
  • Display i sistemes de projecció digital
  • Senyalització dinàmica i VoD (Vídeo sota demanda)
  • Sistemes de conferències i interpretació
  • Sistemes de control i gestió AV
  • Videoconferència
  • Ensenyament a distància


<< Acústica Sonorització >>